Marek Grad

Prof. Dr. hab. Marek Grad
In 2012-2014 Dean of the Division III Polish Academy of Science – Mathematics, Physics, Chemistry and Earth Sciences. His scientific activity includes investigations of the crust and mantle using explosion sources, natural earthquakes and ambient noise. He participated in number of deep seismic sounding experiments in Poland, Finland, West Antarctica and Spitsbergen (experiments SVEKA, FENNIA, EUROBRIDGE). Member of the organising committee and co-ordinator in large seismic experiments POLONAISE’97, CELEBRATION 2000, ALP 2002, SUDETES 2003, and passive seismic experiments TOR, PASSEQ 2006-2008 and 13 BB-STAR. Author of the first digital Moho map for the European Plate.

___

Mówca #3🌎

Prof. Dr. hab. Marek Grad
W latach 2012-2014 był Dziekanem III Wydziału Polskiej Akademii Nauk – Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi. Jego działalność naukowa obejmuje badania skorupy i płaszcza za pomocą źródeł eksplozji, naturalnych trzęsień ziemi i szumów. Brał udział w wielu głębokich badaniach sejsmicznych w Polsce, Finlandii, Zachodniej Antarktyce i Spitsbergenie (eksperymenty SVEKA, FENNIA, EUROBRIDGE). Członek komitetu organizacyjnego i koordynator dużych eksperymentów sejsmicznych POLONAISE’97, CELEBRATION 2000, ALP 2002, SUDETES 2003 oraz pasywnych eksperymentów sejsmicznych TOR, PASSEQ 2006-2008 i 13 BB-STAR. Autor pierwszej cyfrowej mapy Moho dla Płyty Europejskiej.

pl Polish
X

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich.

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich.

Close