Iryna Polets

Iryna Polets
She studied history at the Ukrainian Catholic University in Lviv and in the Central European University in Budapest – where she was awarded MA in medieval studies. This was the period where she became interested in art and literature of the epoch and the portrayal of aristocratic life in it. In the Graduate School for Social Research she was awarded the PhD in Philosophy where broadened her interest by issues of popular culture and film. Currently her work involves tracing global sociocultural trends in mass media, communications, and consumerism and other dimensions of popular culture.
___
Mówca #5 🎓
Iryna Polets
Studiowała historię na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie i na CEU w Budapeszcie, gdzie uzyskała tytuł magistra mediawistyki. Zainteresowała się wtedy sztuką i literaturą epoki oraz przedstawiania w niej życia arystokratycznego. W GSSR otrzymała tytuł doktora filozofii, rozszerzając swoje zainteresowania o zagadnienia kultury popularnej i filmu. Obecnie jej praca obejmuje śledzenie globalnych trendów socjokulturowych w środkach masowego przekazu, komunikacji i konsumpcji oraz innych wymiarach kultury popularnej.

pl Polish
X

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich.

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich.

Close